Αριστοτέλης Νικομάχου Σταγειρίτης 3D Study

Another hour long sculpt i did on zbrush,trying to use minimum symmetry.Textures by poliigon.
Sculpting in zbrush and rendering in blender 2.81.


4 Likes