Luxcore for Blender

time render 22minutes ,sample 150 ,res 2000X2000PXL ,nvidia gtx 650

time render 10minutes ,sample 100 ,RES 1200X2000PXL ,nvidia gtx 650

how to install LuxCore Render v2.2beta2 in Blender 2.79b

Interior Lighting

2 Likes