please delete post

for (int i = 0; i<=9; i++) {
printf("%d
", i);
}