What happend to Blender 101?

Phong tục rút quẻ, gieo quẻ đầu năm của người Việt

Mỗi dân tộc mỗi đất nước lại có những phong tục truyền giữ lâu đời riêng. Đó đều là những nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, mang màu sắc đặc trưng cần giữ gìn. Việt Nam cũng có rất nhiều truyền thống văn hóa riêng, mang màu sắc đặc trưng dân tộc, nó phần lớn là những phong tục mang phần màu sắc tâm linh tín ngưỡng như tục thờ cúng tổ tiên, tục tảo mộ cuối năm, hành hương đầu năm, đầu năm đi xem quẻ xem bói… Rút quẻ gieo quẻ đầu năm là một truyền thống xem quẻ đầu năm mới của người Việt, phát triển rất rộng rãi và lưu truyền từ ngàn xưa tới nay.

Kết quả hình ảnh cho gieo quẻ quan âm

Rút quẻ

Rút quẻ ban đầu xuất hiện là truyền từ Trung Hoa phong kiến sang với hình thức, loại đa dạng như, quẻ Quan Thánh, quẻ Thiên Hậu, quẻ Thiên Đế… Đây là hình thức sử dụng một ống tre có thẻ, bên trong ống các thẻ tre sẽ có khắc hoặc ghi chữ Hán, cũng có thể ghi chữ quốc ngữ thể thư pháp, xóc ống thẻ tre để lấy được một quẻ trong đó rơi ra. Những câu chữ này vì được ghi gọn trên một thẻ tre nên rất ngắn gọn, đồng thời cũng vô cùng khó hiểu, khái quát rất sơ sài về vận mệnh một năm hoặc trong tháng của người xin quẻ.

Bởi vì sự khó hiểu cùng tối nghĩa, không thuận lợi phát triển và giải đọc, hình thức ghi trên quẻ dần dần được thanh thế bằng giấy. Một tờ giấy có thể ghi chép được nhiều điều hơn là thanh tre nhỏ, đây là xăm. Rút quẻ dần dần không phổ biến, thay thế là xin xăm, tuy nhiên xin xăm cũng có thể coi như một hình thức rút quẻ.

Rút được quẻ hoặc xăm cũng chia tốt xấu, có quẻ tốt có quẻ xấu, nhưng là cũng không nên để quẻ tốt xấu ảnh hưởng đến mình. Tục rút quẻ xin quẻ này truyền tới nay mang rất nhiều màu sắc tâm linh, tồn tại với ý nghĩa niềm tin tâm lý là chính, không mang nhiều điểm thực tế. Quẻ tốt thì cảm tạ vận may, tiếp tục cố gắng làm việc vươn lên, quẻ xấu thì làm nhiều điều tốt giải hạn, càng thêm cố gắng để thay đổi quẻ, tiếp nhận theo hình thức tích cực vươn lên.

Gieo quẻ

Gieo quẻ ở đây là một hình thức ra quẻ khác, không phải dùng thẻ tre mà là sử dụng tiền xu cổ để thực hiện. Loại quẻ này còn được gọi là quẻ Dịch, do khởi quẻ và giải quẻ theo nguyên lý diễn giải của Kinh Dịch, thông qua bặc tính, thiên diễn bát quái kết hợp kinh Dịch mà thành quẻ.

Gieo quẻ là cách sử dụng 3 đồng tiền xu cổ, tốt nhất là tiền Tam Đế, gieo sáu lần và ghi chép lại kết quả, sau đó dùng kết quả ngược lên, suy tính theo nguyên lý âm dương và bặc tính kinh Dinh để được quẻ. Loại quẻ này so rút quẻ còn phức tạp cùng cặn kẽ, đã rất ít có người làm được. Quẻ gieo đồng âm dương cho đáp án càng thêm cặn kẽ cùng tính chuẩn xác được truyền là rất cao.

Liên hệ: http://vansu.net
Hoặc mail: [email protected] net
Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 01653529856
Mxh: https://500px.com/vansunet

Yes, I was wondering about that too.

With the concentration of work on blender 2.80, blender 101 is stopped. Obviously, how could they create simplified interfaces without a solid and definitive base?

Maybe in the future, when blender 2.80 generations will be stable, they will be able to think about creating “blender 101” interfaces

though there is also a “clone” of blender called Bforartist https://www.bforartists.de/ that its currently has 2.8 interface and features and stuff of it (also another features of this clone itself)