Betta Fish Mermaid

YeaA look at dat im gonna start a mermay series this one was based on the betta fish the next one will be koi japanese ninja mermaid

My instagram