Little Industrial scene to test geometry node


2
4

Reference i use:https://www.archdaily.cn/cn/783501/you-ji-fu-jian-zhu-shi-she-ji-de-gong-yu-alena-yudina/56cf3867e58ece0d7900000d-apartment-in-kiev-alena-yudina-photo?next_project=no

12 Likes

I featured you on BlenderNation, have a great weekend!

Thank you!

1 Like